posiedzenie testowe

w dniu wtorek, 29 października 2019, godz. 12:00

1.otwarcie obrad

2.głosowanie

Głosowanie (głosowanie)

3.zakończenie obrad

Głosowanie (zakończenie obrad)