posiedzenie testowe

w dniu 2019-10-29, godz. 12:00

1.otwarcie obrad

2.głosowanie

Głosowanie (głosowanie)

3.zakończenie obrad

Głosowanie (zakończenie obrad)