VI SESJA RADY GMINY SIEDLISKO

w dniu 2019-04-25, godz. 13:00

1.Sprawy regulaminowe

2.- otwarcie sesji i powitanie

3.- stwierdzenie prawomocności

4.- zgłoszenie i odczytanie uwag do porządku obrad

5.- zatwierdzenie porządku obrad

Głosowanie (głosowanie w sprawie wykreślenia z porzą...)Głosowanie (- zatwierdzenie porządku obrad)

2.Zgłoszenie wniosków i interpelacji.

6.Zapytania sołeckie.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

8.a) wprowadzenie zmian w uchwale nr V/26/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (a) wprowadzenia zmian w uchwale nr V/26/...)

9.b) wysokości opłaty targowej i wyznaczenia inkasentów

Głosowanie (b) wysokości opłaty targowej i wyznaczen...)

10.c) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok

Głosowanie (d) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok)

11.d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlisko na lata 2019-2029

Głosowanie (e) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin...)

9.Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

12.Zatwierdzenie protokołu Nr V/2019 z posiedzenia sesji Rady Gminy Siedlisko.

Głosowanie (Zatwierdzenie protokołu Nr V/2019 z posi...)

13.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania sołeckie.

14.Sprawy różne.

15.Zakończenie posiedzenia.