II sesja Rady Gminy SIedlisko

w dniu 2018-12-05, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji

Głosowanie (głosowanie w sprawie zatwierdzenia porzą...)Głosowanie (głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)

2.Wnioski i interpelacje

3.Zapytania sołeckie

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Siedlisko (godz. 13:27, przerwa 10 min.)

Głosowanie (głosowanie w sprawie 5 osobowego składu...)Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Rew...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Rew...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Rew...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Rew...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Rew...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Ska...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Ska...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Ska...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Ska...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Ska...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Ska...)Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie (głosowanie w sprawie kandydatury Pani Br...)Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Gospodarczej

Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Gos...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Gos...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Gos...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Gos...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Gos...)Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej

Głosowanie (głosowanie w sprawie kandydata na Przewo...)Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Społecznej

Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Spo...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Spo...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Spo...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Spo...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Spo...)Głosowanie (głosowanie w sprawie członka Komisji Spo...)Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Statutu Gminy Siedlisko

Głosowanie (głosowanie w sprawie uchwały w sprawie z...)

14.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

15.Zatwierdzenie protokołu Nr 1/2018 z posiedzenia I sesji Rady Gminy Siedlisko

Głosowanie (głosowanie w sprawie zatwierdzenia proto...)

16.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania sołeckie

17.Sprawy różne

18.Zakończenie obrad II sesji Rady Gminy Siedlisko